Slika profila

Agneza Oršić

Ime i prezime

Dozvola za kuhanje

  • Datum rođenja 05.01.1989.
  • Spol Ženski
  • Lokacija Bestovje
  • Ime i prezime Agneza Oršić
  • Tip kuhara Kuhar
15
Pogledani63771puta
Komentirani10puta
Dodani u favorite7 puta
Uvršteni u menije0puta
Korisnici skuhali tvojih1 jela
0
SHOPLIST 0x

Shopping lista X

+

Pošalji listu za kupovinu

Šaljem mail, trenutak molim...